• 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
  • อาคาร HM ชั้น 2 ห้อง 206 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Quick Link

ตารางเรียน

ตารางเรียนของนักเรียนแต่ละชั้นปี ปัจจุบัน

ตารางเรียน

ตารางเรียนของนักเรียนแต่ละชั้นปี ปัจจุบัน

Read More
หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

Read More
วีดีโอ

วีดีโอ กิจกรรมต่างๆ ภายในสถาบัน KOSEN-KMITL

วีดีโอ

วีดีโอ กิจกรรมต่างๆ ภายในสถาบัน KOSEN-KMITL

Read More
อัลบั้ม KOSEN-KMTIL

อัลบั้มกิจกรรมต่างๆ ของ KOSEN-KMITL

อัลบั้ม KOSEN-KMTIL

อัลบั้มกิจกรรมต่างๆ ของ KOSEN-KMITL/p> Read More

ข่าว กับ เรื่องแจ้งให้ทราบ

รายละเอียดข่าวสาร

ข่าว กับ เรื่องแจ้งให้ทราบ

รายละเอียดข่าวสาร

Read More
รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

Read More
KMITL Brochure

Download Document

Download
Education Manual

Download Document

Download

วีดีโอ กิจกรรมต่างๆ ภายในสถาบัน KOSEN-KMITL

Q&A โอกาสไปญี่ปุ่น กับ KOSEN-KMITL โดย ANDO Sensei

Q&A กับ Prof. Dr. ANDO Yasunori Captain of Japanese professors


อัลบั้ม KOSEN-KMTIL สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นนศ.ปี1/2563

สามารถติดต่อ KOSEN-KMITL