• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ประกาศรายชื่อผู้ที่มารายงานตัวและมีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ประจำปีการศึกษา 2567


ประกาศรายชื่อผู้ที่มารายงานตัวและมีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ประจำปีการศึกษา 2567

ขณะนี้ทางสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับการรายงานตัวของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครบทุกสาขาแล้ว
สามารถดูรายชื่อได้ที่ > https://drive.google.com/file/d/1dGurs9fy2dOg8kxT0vGBR5suvVZ4kgzO/view?usp=sharing

ดังนั้นผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จะต้องขนย้ายสิ่งของเข้าห้องพักในวันที่ 27 - 28 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. โดยสามารถดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษาและข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่ > https://drive.google.com/drive/folders/1D9LFjEhH2DKrl6FbpejE_MVHM8RGZkSb?usp=drive_link

***หากกรณีขอสละสิทธิ์ภายหลังจากการประกาศรายชื่อนี้ ทางสถาบันโคเซ็นแห่งสจล. ขอดำเนินการเรียกเก็บค่าชุดนักศึกษา เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ > http://www.kosen.kmitl.ac.th/home/267/news_information

ข่าวล่าสุด