• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ประกาศ กรณีสละสิทธิ์หลังจากมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ กรณีสละสิทธิ์หลังจากมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ประจำปีการศึกษา 2567


ทางสถาบันโคเซ็นแห่งสจล. ขอดำเนินการเรียกเก็บค่าชุดนักศึกษา เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป เนื่องจากได้ดำเนินการตัดชุดสำหรับนักศึกษาทุกคนที่เข้ารับมอบตัวเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว


โดยการสละสิทธิ์จะต้องติดต่อทางสถาบันฯ 

โทร: 02-329-8566(สายตรง) , 02-3298000 ต่อ 7214 หรือ 7215

มือถือ: 0968059827


และดำเนินการเขียนเอกสารขอสละสิทธิ์และส่งผ่านทาง academic_kosen@kmitl.ac.th โดยใช้เอกสารยืนยันสิทธิ์ดังต่อไปนี้ > เอกสารสละสิทธิ์ <

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการได้ที่

E-mail : academic_kosen@kmitl.ac.th (ติดต่อเรื่องรับสมัครเท่านั้น)

โทร: 02-329-8566(สายตรง) , 02-3298000 ต่อ 7214 หรือ 7215

มือถือ: 0968059827

#KOSEN #KOSENKMITL #KMITL #Entrance2024 #EntranceExam #ThaiKOSEN


ข่าวล่าสุด