• 02-329-8566(สายตรง) , 02-329800 ต่อ 7214 หรือ 7215
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์( วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน ประเภทพิเศษ


ประกาศสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน ประเภทพิเศษ

https://drive.google.com/file/d/1EfYm5Wi_QwR-araNWfmGNNUeBX-A1L7b/view?usp=sharing


ข่าวล่าสุด