• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

บรรยากาศสอบคัดเลือก
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 สถาบัน KOSEN-KMITL จัดการสอบคัดเลือกนักเรียน (รอบสอง)
เพื่อศึกษาต่อสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา (ตึก HM)

          

          

ข่าวล่าสุด