• 02-329-8566(สายตรง) , 02-329800 ต่อ 7214 หรือ 7215
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์( วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

บรรยากาศสอบคัดเลือก
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 สถาบัน KOSEN-KMITL จัดการสอบคัดเลือกนักเรียน (รอบสอง)
เพื่อศึกษาต่อสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา (ตึก HM)

          

          

ข่าวล่าสุด