• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และข้อมูลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และข้อมูลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 KOSEN-KMITL ประจำปีการศึกษา 2567


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2/1 , รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกรอบที่ 2


ข่าวล่าสุด