• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (Advanced Course)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (Advanced Course)

    การรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาฯ ได้สิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (Advanced Course) ประจำปีการศึกษา 2567 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (Advanced Course) ประจำปีการศึกษา 2567 ตามบัญชีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศข่าวล่าสุด