• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

Congratulations to Rai wa team for The Young Energy Designer Award 2023


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม “Rai wa” ตัวแทนจากสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ผ่านการคัดเลือกผลงานรอบแรก ในงาน The Young Energy Designer Award 2023 ภายใต้โครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน รุ่นเยาว์ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน 

ทางสถาบันขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับทีมน้อง ๆ นักศึกษาในรอบถัดไป และขอให้ประสบความสำเร็จดังที่หวังข่าวล่าสุด