• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

Congratulations to first runner-up WRG 2023


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในรายการแข่งขันรายการ "Incredible Machine" งาน WRG 2023 จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 24 ทีม
โดยรายชื่อสมาชิกแข่งขันมีดังต่อไปนี้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
นางสาวเขมกวี เมธีสุวกุล
นางสาวเพียงเพชร วราธนากร
นางสาวณิชาภัทร ลวิตพิชยวงศ์
นางสาวปรียาภัสสร์ มีสวัสดิ์

นักศึกษาชั้นปีที่ 3
นางสาวขวัญหทัย เอารัตน์
นางสาวพรหมพร วุฒิพิพัฒนพงศ์
นางสาวพัณณ์ชิตา เสถียรวราภรณ์
นางสาวอภิสราพร ดวงมาตย์พล
การเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีแก่นักศึกษา ทางสถาบันหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาสามารถนำประสบการณ์ครั้งนี้ไปพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรมให้ดียิ่งขึ้นไป
"You did it !"
photo by: PhotoandFilmKOSEN-KMITL Club
ข่าวล่าสุด