• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

President of NIT พบปะพูดคุยกับนักศึกษา KOSEN-KMITL

President of NIT พบปะพูดคุยกับนักศึกษา KOSEN-KMITL

ในวันนี้ (19 ตุลาคม 2566) นับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับสถาบันโคเซ็นแห่งสจล. ที่นักศึกษาและตัวแทนอาจารย์ได้มีโอกาสพบกับ Mr.Isao TANIGUCHI, President of NIT และคณะอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง เนื่องในโอกาสที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาแมคคาทรอนิกส์ เดินทางมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นเป็นเวลา 1 เดือน ณ National Institute of Technology Niihama, Japan
______
Today 19 October 2023 marks an important opportunity for us KOSEN-KMITL that students and teachers had the chance to meet Mr. Isao TANIGUCHI, President of NIT, Japan with warm welcomed in personal. This occasion occurred as fourth-year students, Mechatronics department participate in a short-term exchange program for one month at the National Institute of Technology Niihama, Japan.
ข่าวล่าสุด