• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

Industrial Forum KOSEN-KMITL 2023
Industrial Forum KOSEN-KMITL 2023
จบไปแล้วกับงาน Industrial Forum KOSEN-KMITL 2023 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พบปะกับบริษัทผู้นำด้านวิศวกรรม พร้อมทั้งมุ่งเน้นด้านความร่วมมือกันระหว่างองค์กรกับสถาบัน
ทั้งนี้ทางสถาบันขอขอบคุณบริษัทผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ที่มามอบความรู้และสนใจในตัวของนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่งสจล. ทางสถาบันเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้จะสามารถพัฒนาด้านการศึกษาและด้านผลิตนักนวัตกรให้มีความสามารถด้านวิศวกรรมได้ดียิ่งขึ้น
...
Industrial Forum 2023 was successfully finished on August 30th,2023. The event provided such a great opportunity for KOSEN-KMITL students, teachers and staff members to have exchanged perspectives regarding job opportunities and qualifications including intensive engineering knowledge and expertise necessary for industries.
However, KOSEN-KMITL would like to express appreciation and gratitude to all participants to have attended and made the event even more memorable and impressive.
...
2023年8月30日、産業フォーラム2023が無事に終了しました。
このイベントでは、KOSENの学生や教職員が産業界に必要なエンジニアリング知識や専門知識を含む、就業機械や資格に関する意見交換ができた素晴らしい機会になりました。
KOSEN-KMITLは、全員がこのイベントに参加し、思い出深い、印象的なイベントになったことに感謝を致します。

รับชมบรรยากาศภายในงานได้ที่ https://youtu.be/kroHEwjdlU4?si=XS_bBvyqOrYqVZwF 
ข่าวล่าสุด