• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

Mr.HAGIUDA Koichi และคณะรัฐบาลจากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชม KOSEN-KMITL


Mr.HAGIUDA Koichi และคณะรัฐบาลจากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชม KOSEN-KMITL


    เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2566 Mr.HAGIUDA Koichi สมาชิกสภาล่างญี่ปุ่นและหัวหน้าคณะกรรมการวิจัยนโยบายของพรรคเสรีประชาธิปไตยญี่ปุ่น พร้อมคณะจากประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมชม สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 นำโดย รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) รศ. ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล  รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันโคเซ็นแห่งสจล. (KOSEN – KMITL)  พร้อมด้วยคณะจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คณะผู้บริหาร NIT บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ โดยมีการเดินชมบรรยากาศภายในสถาบัน ร่วมดูการเรียนการสอนของนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา ชมสาธิตการบังคับ AGV พร้อมทั้งการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลักที่ทางสถาบันให้ความสำคัญแก่นักศึกษา

 ทางสถาบันโคเซ็นแห่งสจล.มีความยินดีอย่างยิ่งกับการมาเยือนจากทาง Mr.HAGIUDA Koichi และคณะ ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่ทางประเทศญี่ปุ่นสนับสนุนสถาบันและเป็นการตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญกับการศึกษาที่ได้รับความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่นอย่างสถาบันโคเซ็นแห่งสจล.ของเรา


2023年7月12日、自由民主党の萩井田光一政調会長、議員団の皆様にKOSENーKMITLをご訪問いただきました。

King Mongkut工科大学学長Mr.Komsan Maleesee、KOSEN-KMITL学長Mr.Somyot Kaitwanidvilaiの案内により、在タイ日本国大使館一団、石川工業高等専門学校 (NIT)の役員会の皆様に、KOSENーKMITLにおいて実施されているAGVの操縦実演授業や英語、日本語の授業をご視察いただきました。

この度の萩井田光一様、議員団の皆様のKOSENーKMITLへのご訪問、心より感謝を申し上げます。この度の訪問は、日本とタイの連携の進展に非常に重要な位置づけとなり、

タイ政府と日本政府は教育の共同開発を優先事項とすることを強調していることを表明しております。


#KOSENKMITL #KOSEN #KMITL
ข่าวล่าสุด