• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

National coding day 2023

สถาบันโคเซ็นแห่งสจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขัน  “National coding challenge” 

ในงาน National coding day 2023 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ไบเทค บางนา

โดยนักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมแก้โจทย์ปัญหา และแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์ทำภารกิจ ซึ่งผลการแข่งขัน นักศึกษาโคเซ็นแห่ง สจล. ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ประเภท Python 

ทีม \n (backslash n) 

1. นายกฤติธี จงศักดิ์สวัสดิ์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2

2. นายศาศวัต ทีจันทึก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2


รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภท Python

ทีม code x

1. นายวชิรวิทย์ กระแสร์ตานนท์ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2

2. นายศิริราช มานะขันติกุล สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2


รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภท Talent Robot

ทีม เซล่ามูนปิ้วปิ้ว

1. นางสาวปาณิสรา แก้วสระแสน สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 2

2. นายวีรภัทร กุฎีรักษ์ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2

3. นายปีดี ประทุมเมศ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2


การเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้นับเป็นประสบการณ์ที่ดีเป็นอย่างยิ่ง ทางสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล.หวังว่านักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันทุกคน จะได้รับแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานนวัตกรรมที่ดีต่อไปในอนาคต


ข่าวล่าสุด