• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

เอกสารแนบดังลิ้งข้างล่าง

ประกาศ อว. https://mhesi.e-office.cloud/d/23f8a276

ลิ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกของสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
 
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก 1 
 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก 2

ข่าวล่าสุด