• 02-329-8566(สายตรง) , 02-329800 ต่อ 7214 หรือ 7215
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์( วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

รวมภาพบรรยากาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนตุลาคม 2565

รวมภาพบรรยากาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ไปเยี่ยมชมบริษัทและ ร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษาโคเซ็นญี่ปุ่น ในระหว่างการศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น รวมระยะเวลา 1 เดือน เมื่อเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา


ข่าวล่าสุด