• 02-329-8566(สายตรง) , 02-329800 ต่อ 7214 หรือ 7215
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์( วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

การแนะแนวการศึกษาต่อที่ สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ห้องเรียนพิเศษ) และเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพบรรยากาศการแนะแนวการศึกษาต่อที่ สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ห้องเรียนพิเศษ) และเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี โดยดร.อาทิตย์ ฤทธิแผลง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ศิษย์เก่าโรงเรียนนารีนุกูล) และ นางสาวอร บ่อแก้ว นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรเพื่อบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในห้องเรียน ชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษา และการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ประจำปีการศึกษา 2566
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมอาคารเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล
ข่าวล่าสุด