• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

The 1st KOSEN-KMITL Industrial Forum

The 1st KOSEN-KMITL Industrial Forum

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา KOSEN-KMITL จัดงาน KOSEN-KMITL Industrial Forum
โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยเข้าร่วมงาน
และมีบริษัทที่เข้าร่วมตั้งบูธประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษากว่า 17 บริษัท
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์กับนักศึกษา ที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
ในครั้งนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนอผลงานแก่บริษัทที่มาร่วมงาน นอกจากนั้น นักศึกษายังได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและอุตสาหกรรม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ การจ้างงาน ตลอดจนสายงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน และสถานประกอบการยังได้ทำความรู้จักกับนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์กับนักศึกษาแบบตัวต่อตัวด้วย
ซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ KOSEN-KMITL ที่ได้มีการเชื่อมสัมพันธ์อันดีกับภาคอุตสาหกรรม และประสานความร่วมมือกันในอนาคต


ข่าวล่าสุด