• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ประกาศเรียกผู้ได้รับคัดเลือกอันดับสำรองยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 8


ข่าวล่าสุด