• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,
นักศึกษาสถาบันโคเซนชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมแข่งขัน WRG 2019 (1,2-08-2562)