• 02-329-8566(สายตรง) , 02-329800 ต่อ 7214 หรือ 7215
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์( วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด


1. แบบสัมภาษณ์  ดาวน์โหลด คลิก


2.แบบฟอร์มหนังสือรับรอง (สำหรับส่งให้โรงเรียน)  ดาวน์โหลด คลิก


3.หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักเรียน (สำหรับส่งให้โรงเรียน) ดาวน์โหลด คลิก

ส่งเป็นไฟล์ PDF มาที่ E-mail : kosen@kmitl.ac.th

ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวล่าสุด