• 02-329-8566(สายตรง) , 02-329800 ต่อ 7214 หรือ 7215
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์( วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

คำถามที่ถามบ่อย

5 คำถามยอดนิยม ที่ผู้สมัครถามกันเข้ามาบ่อย
1. ข้อแตกต่างระหว่าง สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ กับ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ควรรู้
- สำหรับน้องๆ ที่สนใจ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ น้องๆ จะได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ระบบเชิงกล ระบบซอฟแวร์และระบบเครือข่ายควบคุม ระบบการทำงานของหุ่นยนต์อัติโนมัติ
ส่วนน้องๆ ที่สนใจ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ น้องๆ จะได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ในด้านระบบซอฟท์แวร์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการทางซอฟท์แวร์ ระบบIOT, AI, Security ตลอดจนระบบเครือข่าย เป็นต้น
2. รายวิชาที่น้องๆ ต้องเตรียมตัวเพื่อใช้สอบ สำหรับการสอบรอบสอง
- แบ่งข้อสอบเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ และส่วนวิชาวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์และเคมี)
3. ข้อสอบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
- ข้อสอบรอบสองเป็น ข้อสอบภาษาไทย น้องๆ จึงไม่ต้องกังวลว่าจะไม่เข้าใจคำถาม
4. กรณีเจอปัญหาการส่งข้อมูลการสมัครไม่ได้
- สาเหตุอาจเกิดจากขนาดไฟล์ในการอัพโหลดรูปภาพ และใบ ปพ.1 ของน้องๆ ใหญ่เกินไป
5. เมื่อน้องๆสมัครแล้วจะชำระเงินได้เมื่อไหร่
- น้องๆ จะชำระเงินได้หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารแล้วคุณสมบัติครบถ้วน สถานะในระบบจะขึ้นให้ชำระเงินค่าสมัครสอบได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เบอร์โทร : 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226


ข่าวล่าสุด