• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

การหารือระหว่าง NIT และ KMITL

    การหาลือร่วมกันระหว่างสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ (NIT) และ สจล. ในวันที่ 29 พ.ย. 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ข่าวล่าสุด