• 02-329-8566(สายตรง) , 02-329800 ต่อ 7214 หรือ 7215
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์( วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่มเติม


สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประกาศด่วน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนรอบที่ 2 (เพื่มเติม)

 


สามารถดาวโหลดเอกสารประกาศได้ที่: Download

ข่าวล่าสุด