• 02-329-8566(สายตรง) , 02-329800 ต่อ 7214 หรือ 7215
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์( วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

                          

                          


        วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้นำคณะผู้บริหารและครูจำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงาน ศึกษาวิธีการ โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร KOSEN

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 - 15.00 น.

ข่าวล่าสุด