• 02-329-8566(สายตรง) , 02-329800 ต่อ 7214 หรือ 7215
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์( วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

เข้าร่วมงาน Kinokuni Robot Festival 2019


            

นักศึกษา KOSEN-KMITL ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน Kinokuni Robot Festival 2019 ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9-16 ธันวาคม 2562


           

นักศึกษาและอาจาร์ยจาก KOSEN-KMITL เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ผลิตเครื่องจักร ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562ข่าวล่าสุด