• 02-329-8566(สายตรง) , 02-329800 ต่อ 7214 หรือ 7215
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์( วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ท่านเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น


     ท่านเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (Ambassador Shiro Sadoshima) ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษเรื่อง การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับประเทศไทยและ ประเทศญี่ปุ่นในอนาคต แก่นักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(KOSEN-KMITL) เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562


          ข่าวล่าสุด