• 02-329-8566(สายตรง) , 02-329800 ต่อ 7214 หรือ 7215
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์( วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

เตรียมความพร้อม กิจกรรมการแข่งขัน LEGO Robot Competition

ภาพบรรยากาศการเตรียมความพร้อม กิจกรรมการแข่งขัน LEGO Robot Competition ของ นศ. ชั้นปีที่ 1 วิชา Labwork 2 ภาควิชา Computer Engineering
ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้สามารถเดินตามเส้นที่กำหนดให้ถึงจุดหมายโดยใช้เวลาน้อยที่สุด มีรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ1 รองชนะเลิศอันดับ2 และ Popular vote โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่จะถึงนี้
ข่าวล่าสุด