• 02-329-8566(สายตรง) , 02-329800 ต่อ 7214 หรือ 7215
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์( วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันไทยโคเซ็น คณะผู้บริหารจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น(JICA)และผู้บริหารบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันไทยโคเซ็น คณะผู้บริหารจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น(JICA)และผู้บริหารบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนและชมการสาธิตหุ่นยนต์ปล่อยจรวดกระดาษของนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล.ชั้นปีที่ 3ข่าวล่าสุด