• 02-329-8566(สายตรง) , 02-329800 ต่อ 7214 หรือ 7215
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์( วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นายฉัตรเมธา ฉันทวิบูลย์ นักศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นายฉัตรเมธา ฉันทวิบูลย์ นักศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ตัวแทนจากศูนย์ กทม.
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (Thailand Olympiad in Informatics: TOI18)
โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัด
ข่าวล่าสุด