• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ภาพบรรยากาศสอบรอบสอง 65

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสองเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา KOSEN-KMITL  ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
วันอาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม 2565  สถานที่สอบ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.  (ตึก HM)


ข่าวล่าสุด