• 02-329-8566(สายตรง) , 02-329800 ต่อ 7214 หรือ 7215
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์( วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. และสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่นทั้ง 3 แห่ง

        พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. และสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่นทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สถาบันโคเซ็นเซ็นได สถาบันโคเซ็นซึยาม่า สถาบันโคเซ็นนากาโอกะ
ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564
โดยมี รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รองอธิการบดีอาวุโส สจล. และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. เป็นผู้แทนลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับ Prof. Dr. Hiroshi Fukumura ผู้อำนวยการ สถาบันโคเซ็นเซ็นได, Prof. Dr. Takeshi Isoyama ผู้อำนวยการ สถาบันโคเซ็นซึยาม่า, Prof. Dr. Nobuhiro Harada ผู้อำนวยการ สถาบันโคเซ็นนากาโอกะ และมี Prof. Dr. Inoue Mitsuteru Executive Director of NIT และ รศ.ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการลงนาม
    โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยสนับสนุนให้นักศึกษาของสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ไปศึกษาต่อในระดับชั้นปีที่ 3-5 ณ สถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่นทั้ง 3 แห่ง ที่ได้ทำความร่วมมือไว้ ซึ่งความร่วมมือนี้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่สามารถนำรายวิชามาเปรียบเทียบโอนย้ายเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างทัดเทียม
และถือเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมืออันสำคัญที่จะนำไปสู่การต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการ และความร่วมมือด้านอื่นๆต่อไป


ข่าวล่าสุด