• 02-329-8566(สายตรง) , 02-329800 ต่อ 7214 หรือ 7215
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์( วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

บรรยากาศวันรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564


บรรยากาศวันรายงานตัวและทำสัญญารับทุนรัฐบาล และสัญญาค้ำประกันผู้รับทุนรัฐบาล

ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่สถาบันฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังข่าวล่าสุด