loader

วิธีพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (สอบรอบสอง)


1. เปลี่ยนหน้าเว็ปไซด์ให้เป็นเมนูภาษาไทย

2. คลิกที่ สมัครสอบ

3. คลิกที่ Login กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน (รหัสเดียวกันกับที่ใช้สมัครสอบ)

4. คลิกที่ รายละเอียดข้อมูลการสมัครเรียน

5. เลื่อนลงมาล่างสุด แล้วกด Print 
ปรับปรุง วันที่ : 15/05/2564
อ่านแล้ว (ครั้ง) : 415