• 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
  • อาคาร HM ชั้น 2 ห้อง 206 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

KOSEN-KMITL จัดแนะแนวเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อชั้นปีที่ 3-5 ที่โคเซ็น ญี่ปุ่น

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. จัดแนะแนวเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปัจจุบัน ที่สนใจและสมัครสอบคัดเลือกเพื่อไปศึกษาต่อชั้นปีที่ 3-5 ที่สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น โดยพี่ๆ รุ่น 1 ทั้ง 4 คน ที่ได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาต่อชั้นปีที่ 3-5 ที่สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย พี่ฟ้าใส พี่ซันมา พี่คิวและพี่ฟีฟ่า ได้มาตอบข้อซักถามของน้องๆ ปี2 ตั้งแต่เวลา 17:00-18:00น. ทาง MS Teams 


ข่าวล่าสุด