• 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
  • อาคาร HM ชั้น 2 ห้อง 206 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

นักศึกษา KOSEN-KMITLเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา KOSEN-KMITL

ที่เข้าร่วมแข่งขันโครงการ The 2nd Kibo Robot Programming Challenge” ในรูปแบบออนไลน์​ 

จัดโดย องค์กรสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA) 

และองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐ (National Aeronautics and Space Administration: NASA) 

ได้มีความร่วมมือกันภายใต้โปรแกรม JAPAN US Open Platform Partnership (JP-US OP3) 

ซึ่งทีม BOT และ ZANIT ของนักศึกษา KOSEN-KMITL ชั้นปีที่ 3 เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย จากผู้แข่งขัน 528 คน 176 ทีม

โดยทีม BOT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองและได้รับเงินรางวัลจำนวน 9,000 บาทข่าวล่าสุด