• 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
  • อาคาร HM ชั้น 2 ห้อง 206 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด มอบ 3D Printer แก่ สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล.

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.สุวิพล สิทธิชีวภาค รองผู้อำนวยสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พร้อมด้วย Prof. Dr.ANDO Yasunori Captain of Thai KOSEN Project รับมอบ 3D Printer จากบริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด 

เพื่อใช้ในงานวิจัยและการเรียนการสอน มูลค่า 50,000 บาทข่าวล่าสุด