loader

คุณสมชาย ประจักษ์สูตร์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด 
ผู้นำเข้าและจำหน่ายกล้องวงจรปิด กล้องตรวจจับความร้อน ระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจร 
ได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงของคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา
ของสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
จึงกรุณามอบกล้องตรวจจับความร้อนและวัดอุณหภูมิระยะไกล 
Hikvision Temperature Screening Thermal Solution ยี่ห้อ Hikvision จำนวน 1 เซต 
ให้แก่ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563
Update date: 24/11/2563
Read count: 11